Mangler du en skovrider en enkelt dag, eller til en kortere periode

Økonomien i skovene er trængt, og kun de meget store områder har brug for en skovfoged eller skovrider på fuld tid. Men vi er blevet meget mere effektive siden dengang hvor alle skove havde både skovfoged og et sjak af skovløbere.

Har du en konkret opgave, som du helst ser løst med både hjerte og sans for din økonomi, så er jeg klar. Her på siden kan du finde en række ydelser, og måske nogle af dem passer til dine behov.

Skånsom hugst bevarer din skov

Jeg synes personligt det er trist at se resultatet efter at en entreprenør har været inde i en lille skov, og efterlader et ryddet stykke land. Det synes skovejeren også, og jeg kan finde alternativet til dette.

Herved kommer foryngelsen af sig selv, eller den kan hjælpes på vej med minimal indsats. 

Overvejer du om nogle af dine træer bliver økonomisk hugstmodne om f.eks. 5 - 20 år, så skriv til mig. Sammen kan vi planlægge og forberede robustheden i skoven, så der kan foretages fremtidige indgreb, mens skoven stadig bevares intakt. Dette er mange gange mere økonomisk, både for din pengepung, og for økosystemet og herligheden.

JP Skovoptimering udfører skånsom plukhugst i mindre skov

Skovejeren minimerer omkostningerne og omfanget af kørsel i skoven, ved selv at hjælpe med udkørsel af træ med egen traktor

En skov af muligheder

Det vil glæde mig at gå en tur gennem din ejendom, og høre hvad du helst vil med den. Det kan være at du ønsker at optimere herligheden eller økonomien på kort eller lang bane. Måske kunne du tænke dig et skovkort, eller bare at forbedre overblikket over værdierne.

Ofte ønsker skovejeren en kombination af herlighed og økonomi, eller at efterlade en smuk arv til næste generation, og her vil jeg ligeledes kunne tilbyde rådgivning.

Ofte kan en skånsom hugst både forbedre skovmiljø og skovøkonomi.

Ofte kan en skånsom hugst både forbedre skovmiljø og skovøkonomi.

Salg af flis

Nogle gange er den bedste løsning at flise noget træ. Det kan være fra udtynding eller hugstaffald. Billederne nedenfor er fra en bevoksning som var så hårdt ramt af rodfordærver, at den bedste løsning var at flise det hele.
Jeg står for entreprenørstyringen, og kan skaffe gode priser på din flis. Prisen vil afhænge bl.a. af mængden og adgangsforholdene.

Findes der sundt træ af større dimension, vil dette kunne afsættes til andre formål, og til højere pris.

Flisning og udkørsel
Flisning og udkørsel
Flisning og udkørsel
Flisning og udkørsel
Salg af flis
Salg af flis

Skovrejsning

Planlægningen og praktikaliteterne omkring skovrejsningsstøtte klarer jeg gerne. Naturligvis med respekt for dine ønsker for ejendommen.

Jeg klarer opgaven uden mellemmand, og prisen bliver derfor rimelig. Udførelsen med beplantning tilbydes til markedsdygtig pris, og med høj kvalitet i slutresultatet. 

Bemærk at skovrejsningsstøtte kun er mulig for landbrugsjord med mindst 2 ha. Derudover er der diverse andre støtteordninger, f.eks. arealstøtte.

Ring for et uforpligtende tilbud

Ring til mig på 29 88 86 98.

I Trekantsområdet og på Vestfyn kommer jeg gerne gratis forbi for en samtale og en vurdering af opgaven.

Ved opgaver for arealer mindre end 2 ha giver jeg muligvis indledende tilbud uden forudgående besøg.

Hilsen

Jacob Palm

Forstkandidat, Cand. silv.

Uforpligtende henvendelse

Skriv kort hvad du har i tankerne. Jeg bestræber mig for at vende tilbage enten i dag eller i morgen.

 
 
 
 

#SkånsomHugst #Plukhugst #Skovøkonomi #Bæredygtighed #Herlighed #Skovrejsning #MindreSkov #Arveskifte #Hugstplan #SalgAfTræ #JPSkovoptimering #skovoptimering #træfældning #skovning #fæld #træ #paspånaturen #naturpleje #vildthegn #sankebrænde #brænde #tynding #udtynding 

Klik på den skovoptimering du ønsker
(Siden er under migrering i uge 49-50, links herunder kan fejle, hvilket beklages. Hilsen JP)

Del siden