Tilskud til skovrejsning

Der er lukket for ansøgninger for tilskud til skovrejsning og urørt skov. Der åbnes igen for ansøgninger til foråret/sommeren 2021. Planlægningen kan begynde nu.

Skovrejsningsstøtte kan tilbydes, hvis du har landbrugsjord som skal opgraderes til skov, og du befinder dig i et område med ønsker for skovrejsning. 

Desuden kan du søge om tilskud til f.eks. urørt skov inkl. tilskud til tabte fremtidige indtægter.

Intensiv juletræsproduktion, ensartet nåleplantage eller naturnært skovbrug?

Hvor meget ønsker du at investere i anlæg og løbende indsats?

Hvordan ønsker du din skov skal udvikle sig over tid?

Pyntegrønt og juletræer giver afkast på kort tid, men kræver den største indsats, og giver begrænset herlighed. Det er ikke rigtigt skovbrug, men det er en ærlig arealudnyttelse, som kan være nødvendigt for at hjælpe ejendommens økonomi oven vande.

Nål eller løv i monokultur eller blandskov giver nogle afkast undervejs, inden det bliver hugstmodent. Nål giver mulighed for nogen skovrejsningsstøtte, og løv giver noget mere.

Naturnært skovbrug giver langt de højeste støttesatser, og også den største herlighed. Her kan det vare noget længere enden skoven er "høstklar", men rejsen dertil bliver ofte det værd.

Ønsker du skønne skovbryn, så lad os udarbejde en plan som både giver beskyttelse til skoven og varierede farver, til glæde for omgivelserne. Også for vildtet.

Del siden